The Swedish Migration Agency warns of abuse of student visas

Education A report from the Swedish Migration Agency warns of abuse of student visas. Higher education institutions are seen as having incentives to accept students without setting high entrance requirements in order to bring in tuition fees. There was a mixed response to the report among the institutions examined in the report.

Tyngdlyftningen lyfter Högskolan i Halmstad

Porträtt Att fler människor ska kunna kombinera elitidrott med högskolestudier, det är en fråga som länge engagerat Urban Johnson, professor i psykologi vid Högskolan i Halmstad.

Migrationsverket larmar om missbruk av studentvisa

Utbildning En rapport från Migrationsverket varnar för missbruk av studentvisa. Lärosäten anses ha incitament att ta emot studenter utan höga krav, för att få in terminsavgifter. Bland lärosäten råder delade meningar om rapporten.

Experiment med våtmarker kan rädda övergödda hav

Forskning Hur ska våtmarker vara utformade för att bäst förhindra kväveläckage som orsakar övergödning i hav och vattendrag? Det är grundfrågan vid Plönninge experimentvåtmarksanläggning.

Omvänt klassrum är hennes metod

Porträtt När Eva Strandell började som lärare föll bitarna på plats. Hon tyckte redan från början att det var roligt att undervisa och är en varm anhängare av konceptet omvänt klassrum. Med den metoden blir det mycket mer tid att träffa studenterna och föra en dialog med dem.

Kurs i form av en podd skapar nya möjligheter

Utbildning Högskolan i Halmstad har utvecklat en ny sorts mooc-kurs, helt utformad som en podd. Billigt och lättare att nå studenterna i var­dagen, är projektets slutsats.

I Halmstad utvecklas framtidens vård med AI

Samverkan Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad har fokus på artificiell intelligens. Syftet är att utveckla nya produkter och tjänster som kan ta hälsovård, sjukvård och omsorg in i framtiden.