Uppgraderingen av Malmö högskola ger rektorer nytt hopp

Politik Beskedet att Malmö högskola blir universitet väcker förhoppningar hos andra högskolor som eftersträvar samma status. Rektorerna vid Södertörns högskola respektive högskolan i Borås hoppas att regeringen ska ändra sig igen.

Linköpings universitet, campus Valla

Anställningsordningar strider mot utlysningsplikten

Villkor En lång rad svenska lärosäten bryter mot anställningsförordningen. De följer inte regeln att alla tjänster ska lysas ut, även de kortare än sex månader. Nu ska lärosätena ändra i sina anställningsordningar, men flaggar för att möjligheten till undantag av särskilda skäl kommer att användas flitigare.

Hallå där Jennifer Tydén…

Student ... kommunikatör vid Högskolan i Borås där man börjat använda video- och bildchatten Snapchat för att nå ut till blivande studenter.

Lärosäten både bäst och sämst på miljöarbete

Miljö Göteborgs universitet liksom Högskolan i Gävle, Borås respektive Halmstad toppar Naturvårdsverkets rankning över myndigheters miljöledningsarbete. Försvarshögskolan och Kungliga Konsthögskolan ligger i botten av de 188 undersökta myndigheterna.