Corona tvingar lärosätena till blixtsnabb digitalisering

Utbildning Många campus ligger öde när lärosätena snabbt gått över till distansundervisning för att minska spridningen av coronaviruset. Men på högskolepedagogiska enheter och it-avdelningar råder febril aktivitet. Lärare behöver stöd för att på kort tid göra undervisning och examinationer digitala.

Där gammalt hantverk möter teknisk innovation

Forskning Den gamla textilstaden Borås har fått en ny renässans med den internationellt kända Textilhögskolan. Forskningen inom textil har även korsbefruktat ämnen på andra institutioner vid stadens högskola.

Han vill lyfta skolans pojkar

Porträtt Intresset för Fredrik Zimmermans avhandling om anti-pluggnormer bland pojkar blev större än han kunnat ana. Nu har han gett ut en bok om hur vuxna kan hjälpa pojkarna att lyckas bättre i skolan. Med den hoppas han minska vad han menar är ett av skolans största likvärdighetsproblem.

Almedalen2016_seminarium om profilering, Högskolan Borås

Profilering en profilfråga för Borås

Kvalitet Profilering är bra. Det var panelen överens om på seminariet ”Profilerade lärosäten = högre kvalitet?” i Almedalen. Men när det gällde finansiering och balans mellan forskning och utbildning hettade debatten till.

Uppgraderingen av Malmö högskola ger rektorer nytt hopp

Politik Beskedet att Malmö högskola blir universitet väcker förhoppningar hos andra högskolor som eftersträvar samma status. Rektorerna vid Södertörns högskola respektive högskolan i Borås hoppas att regeringen ska ändra sig igen.

Linköpings universitet, campus Valla

Anställningsordningar strider mot utlysningsplikten

Villkor En lång rad svenska lärosäten bryter mot anställningsförordningen. De följer inte regeln att alla tjänster ska lysas ut, även de kortare än sex månader. Nu ska lärosätena ändra i sina anställningsordningar, men flaggar för att möjligheten till undantag av särskilda skäl kommer att användas flitigare.