Campus Borlänge vid Högskolan Dalarna.

Planerad flytt skapar oro i Borlänge

Politik Högskolan Dalarnas ledning vill utreda om det är möjligt att lägga hela verksamheten i Falun. Förslaget har väckt starka reaktioner, framför allt från politiker i Borlänge.