Chalmers databas gör forskning mer tillgänglig

Forskning Svenska databaser över forskning och forskningsresultat saknar samordning. En ambition är att koppla samman dem. Chalmers databas om pågående forskning är en början till ett överskådligt system.

Olle Häggström, Chalmers

Professor varnar för farlig forskning

Forskning Det finns forskning som kan hota mänsklighetens existens. Därför behöver riskerna tas i beaktande, och vägas mot de potentiella vinsterna. Det hävdar Olle Häggström i boken Here Be Dragons.

Kritik mot öppna kontorslandskap på nytt campus Chalmers

Arbetsmiljö Samverkan och integration ska prägla de nya lokalerna för lärande och forskning inom Chalmers samhällsbyggnad. Så uttrycks ambitionen bakom ombyggnaden där institutionerna Arkitektur och Bygg- och miljöteknik ska ingå. Men många är kritiska mot att jobba i öppna kontorslandskap.