”Lärosätena måste agera genast i AI-frågan”

Utbildning En majoritet av de svenska studenterna använder AI-chatboten Chat GPT, enligt en ny enkät.
– Lärosätena behöver ta den här frågan på allvar och formulera en plan hur de kan integrera AI. Inte om ett år, utan nu, säger Hans Malmström vid Chalmers.

AI chatbot compared to ghostwriters

Teaching There has been a great deal of heated discussion since the chatbot ChatGPT was launched. Just about everyone in the higher education sector has been talking about artificial intelligence. So when does it become cheating?

Lina Bertling Tjernberg lägger energi på expertrollen

Porträtt Som nyinvald ledamot i IVA och med utmärkelser som ”Årets kraftkvinna” är professor Lina Bertling Tjernberg en erkänd expert i sitt ämne. Hon känner ett ansvar att vara en oberoende röst i den politiska debatten kring energikrisen.

AI-chatbot jämförs med spökskrivare

Undervisning Diskussionen har gått varm sedan chatboten ChatGPT lanserades. Var och varannan inom högskolesektorn har snart reflekterat över artificiell intelligens. Så när blir det fusk?

Visselblåsningar vid vart tredje lärosäte

Arbetsmiljö Enligt den nya visselblåsarlagen har universitet och högskolor nu infört sina egna visselblåsarkanaler. Hittills har elva lärosäten tagit emot minst en anmälan via sin kanal, visar Universitetslärarens genomgång.

Chalmers’ vice-chancellor received the largest salary increase

Conditions The vice-chancellors of higher education institutions received salary increases of between 1.7 and 2.2 per cent. The exception was the vice-chancellor of Chalmers, Stefan Bengtsson, whose salary increased by 8.5 per cent compared with 2021, as he also received a new appointment.

Chalmers rektor fick störst löneökning

Villkor Lärosätenas rektorer fick mellan 1,7 och 2,2 procent i löneökning. Undantaget är Chalmers rektor Stefan Bengtsson vars lön ökade med 8,5 procent jämfört med 2021, eftersom han också fick ett nytt förordnande.

Manifestation på Götaplatsen i Göteborg

Akademiker demonstrerade mot utlänningslagen

Villkor Ett par hundra personer samlades på lördagen på Götaplatsen i Göteborg i en demonstration mot den nya utlänningslagen.
– Ändringen har skapat en extrem osäkerhet för doktorander från länder utanför EU, sade Elin Malmgren, ordförande för doktorandsektionen på Chalmers studentkår.