Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Riksdagspolitiker mejlade rektor: Är universitetets kurs ”seriöst menad”?

Utbildningsutskottets andre vice ordförande Kristina Axén Olin (M), frågar i ett mejl till rektor för Malmö universitet om en kurs är ”seriöst menad” och hur universitetet ”har tänkt”. Otillständigt, klåfingrigt och en påminnelse om att den akademiska friheten måste stärkas, är reaktioner från högskolesektorn.

3 mars, 2021
MarieLouise Samuelsson
Kristina Axén Olin och Malmö universitet
Från och med i höst erbjuder Malmö universitet den fristående kursen ”Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning”, på avancerad nivå. Detta noterar Kristina Axén Olin (M) med ”stor förvåning” i sitt mejl till universitetets rektor och UKÄ:s generaldirektör – något som väckt bestörtning.

Den 23 februari mejlade Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin (M) till Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet och Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ . I mejlet, som skickades från Axén Olins riksdagsadress, ville hon veta hur universitet ”har tänkt” kring en fristående kurs och om ”detta (kursen och kurslitteraturen) verkligen är seriöst menat”.
I efterhand ångrar Kristina Axén Olin att hon skickade mejlet, hon beklagar också att hon uttryckte sig ”klumpigt”.
– När du (alltså Universitetsläraren, red. anm.) hörde av dig insåg jag ju att det kan uppfattas som att jag som politiker försöker lägga mig i universitetets angelägenheter, men det handlar inte alls om det.

Axén Olins frågor gällde kursen ”Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning”, en fristående kurs på avancerad nivå som Malmö universitet erbjuder från och med i höst, och som Axén Olin alltså hade noterat med ”stor förvåning”.
Hon skrev vidare i mejlet att ”kurslitteraturen dessvärre gav ännu fler funderingar”.
Mejlet till Tham och Söderholm avslutas med att ”det vore väldigt intressant att få höra hur ni har tänkt”.

Rektors svar: Vetenskapligt förankrad
Den 25 februari kommer svar från rektor Kerstin Tham som bland annat klargör hur kurser och andra utbildningar fungerar: ”det är våra universitetslärare som formulerar sina forskningsfrågor och forskningen integreras i våra kurser och utbildningar på olika sätt och vis och i enlighet med vetenskapligt förankrad högskolepedagogik.

Kerstin Tham

Vidare skriver Tham att ”våra kursplaner granskas i våra kollegialt sammansatta organ och det är av största vikt att fristående kurser på avancerad nivå har en stark forskningsanknytning.
Vårt universitet värnar, liksom andra universitet i världen, de akademiska värdena såsom akademisk frihet och integritet men även akademisk kvalitet som bland annat upprätthålls genom den kollegiala kritiska granskningen och seminariekulturen”.

Angående den fristående kursen mer specifikt skriver Tham:
”Universitetet tar sitt samhällsansvar genom att bland annat kritiskt granska hur vårt samhälle utvecklar sig. Att inte forska om hur svensk skola påverkas av lagstiftning om dess finansiering vore att inte ta detta ansvar på allvar. Vi tar också vårt ansvar genom att undervisa om forskningsresultaten”.

”Ska inte försöka påverka”
Om Kristina Axén Olin blev förvånad över sin upptäckt i Malmö universitets kursutbud kan man konstatera att hennes mejl till rektor och till UKÄ också det har väckt förvåning samt bestörtning.
– Politiker, som riksdagsledamöter, ska inte försöka påverka lärosätenas curricula, kursutbudet är en fråga som varje lärosäte äger.

Pam Fredman
Pam Fredman
Foto: Johan Wingborg

Det säger Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs universitet och mellan 2009 och 2014 ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.
– Självfallet har politiker all rätt att ha åsikter om högre utbildning, men att ifrågasätta enskilda kurser och till och med vilken kurslitteratur som ingår är otillständigt.

Utifrån sin mångåriga erfarenhet från högskolesektorn kan Pam Fredman inte erinra sig något jämförbart fall.
– Men att en ledamot i utbildningsutskottet ifrågasätter enskilda kurser på ett lärosäte aktualiserar behovet av att stärka den akademiska friheten, att inte bara för forskning utan också högre utbildning behöver skydd mot sådant som politikers klåfingrighet.

Git Claesson Pipping

Driver frågan om akademisk frihet
SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping ser också det ovanliga agerandet från utbildningsutskottets andra vice ordförande som en påminnelse om att den akademiska friheten måste värnas.
– SULF har länge drivit frågan om stärkt akademisk frihet och det här visar att det arbetet både är viktigt och måste fortsätta.

”Kanske varit bättre att ringa”
Kristina Axén Olin vill över huvud taget inte förklara vad det var hon reagerade på angående just den kursen ur Malmö universitets stora utbud av utbildningar. Inte heller vad det var som gjorde henne så förvånad eller varför hon ställde frågan om kursen var ”seriöst menad”.
– Som riksdagsledamot är det ju viktigt att följa med i utvecklingen av våra universitet och högskolor och jag har ständig kontakt med rektorer, lärare och studenter. Om det inte vore för pandemin skulle jag också ha besökt lärosätena för att diskutera, det kanske också hade varit bättre att ringa direkt till rektor.

Hon säger vidare att hon är mycket nöjd med svaret från Kerstin Tham.
– Det var ett fullödigt svar, nu vet jag mer hur universitetet har tänkt.

Men det Tham skriver är väl ganska självklara upplysningar, en grundläggande beskrivning av hur högre utbildning och forskning går till?
– Som sagt, hade det inte varit för pandemin som gjort det besvärligt att ha kontakt med lärosätena hade jag inte skrivit mejlet.

Hur kom det sig att du också skickade ditt mejl till UKÄ?
– UKÄ är ju samordnande för de högre utbildningarna, för mig som politiker är det som sagt viktigt att följa allt som händer kring dessa.

Fotnot:
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är en statlig tillsynsmyndighet, med tre huvuduppgifter:

  • Granskning av kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring.
  • Uppföljning och analys av utveckling och trender inom den svenska högskolan.
  • UKÄ utövar juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor, det vill säga granskar att dessa följer lagar och regler.
MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023